14 oktober 2012

Årsrunan - en förklaring

Årshjulet snurrar sakta. Det som påverkas av Årsrunans inflytande växer inte snabbt, men stadigt och starkt. Om än ofta associerad med växande innefattar runan hela rytmen från det som planteras till det som växer, förmultnar, dör och vilar. I de två identiska vinklarna ser vi Rytmen, i ständig rörelse runt varandra.

Runan ger positiv stabilitet och stadigt växande till alla stora livsprojekt - att  hålla samman och nära en familj, att bygga upp en trädgård och starta ditt livs företag. Måla runan på din dörr, eller på ditt köksbord för den trygga glädjen och för att alltid ha mat på bordet. Bygg runan av stenar i trädgården, eller på en kruka där du arbetar med växtmagi för rikedom.

Lär av Freja och vila i hennes famn. Freja håller varje frö, varje ägg, varje möjlighet och vet när det är dags att ge det en plats i livscykeln. Det frö som blir mat är lika heligt som det som blir en ny blomma, det ägg som blöder ut är lika heligt och friskt som det som tar fäste och förvandlar sig till ett embryo, till ett barn. Freja övervakar alla delar av Skapelsen och vet när det är dags för alla dess faser. Den som släpper saker i rätt tid behöver inte vara rädd för förlust, lika lite som bladen är rädda då de faller till marken på hösten. Med Frejas känsla för rytm känns det som om vi ständigt växer. Vilket vi också gör.

Placera Årsrunan i navelchakrat - låt den snurra långsamt och ge dig förmågan att njuta av frukten av ditt arbete, liksom tryggheten att veta att du har det som krävs för att skaffa det du behöver för din överlevnad, att universum kommer ge dig den näring du behöver och att du kan ge den vidare till dem som beroende av dig.

(Foto: Peter Hallin, modell: Sofia Axelsson)

Inga kommentarer: