22 februari 2013

Tyrrunan - en förklaringTyrrunan innefattar kvalitén av den andlige krigaren: den som står upp för sin sak, för sina åsikter, för det man vet är rätt. När idealistiska människor anklagas för att vara torra och politiskt korrekta å ena sidan och idealistiska människor lätt hamnar i en anklagande position gentemot dem som inte delar deras övertygelser å andra sidan, är det inte alltid lätt att orka stå fast vid det man tror på. Men att anta den andlige krigaren som sin handlar inte om upphöjd idealism. Det handlar om idealism i praktiken. All revolution börjar vid köksbordet som bekant, och i förlägningen i hur vi behandlar vår omgivning liksom låter oss behandlas. Tyrrunan talar om för oss att vi bör leva våra ideal.

Tyr är en gammal gud,en himmelsk krigare, som personifierar rätt handlande. Men inte i moraliserande mening, utan utifrån en etisk utgångspunkt som handlar om att världen måste fungera enligt en viss logik. Vi kan inte ta mer från naturen än vad som växer tillbaka, vi kan inte kräva av andra att dom ska behandla oss bättre än vi behandlar dem, vi kan inte heller kriga för fred eller knulla för oskuld.  Vi kan inte heller påtvinga andra våra åsikter, men vi kan försvara oss och allt vi håller för heligt. 

Om Tyr sägs att han offrade sin hand till Fenrisulvens käftar för att binda ulven som hotade gudarnas trygghet. Offret är nära sammanbundet med runan. För att vara otadliga krigare kan vi behöva offra många saker: vårt behov att vara bättre än andra, våra maktbegär, våra rädslor och inte minst vårt hat. Vi kan behöva ta av oss de rosafärgade glasögonen om vi lallar omkring och tror att allt är frid och fröjd fast det finns djupa orättvisor i världen. Men vi kan lika gärna behöva offra de mörkt sotfärgade som gör att vi tror att människan är ond och världen på väg mot oåterkallelig undergång.

Jag placerar Tyrs runa mitt i bröstet. Där sitter den stadigt och hjälper mig hålla balansen i en obalanserad värld.


14 februari 2013

Nordiska gudinnor - VarDagsmagi för dagens kvinnor. Boken är ute.


Nu är den här. Boken Nordiska gudinnor - VarDagsmagi för dagens kvinnor. Rykande färsk och möjlig att beställa hos:

7 februari 2013

Häxorna i skogen - Årets kurser för 2013 i Skåne

Kursledare:  
Linda Brækhus: häxa upplärd av Naturen, synsk sen födsel, pratar med småfolk och många andra krafter. Van lärare och pedagog. Läs mer om och av Linda på - haxanshus-linda.blogspot.com
Sofia Axelsson: häxa som sejdar sig till sin kunskap. Dansar med drakar, gudar och småfolk. Skriver som magisk akt. Van cirkelledare och inspiratör.


Häxan och Väven 5 - 7 juli 2013
Häxkonsten är en egenartad väg till självkännedom: mångdimensionell och anarkistisk lyder Häxan under inga andra lagar än naturens. Under denna helg kommer vi att arbeta med Häxans arketyp så som hon visar sig när hon är Haggan och den inre viskvinnan. Det handlar om att släppa taget, skåda inåt och hitta kraften i livmodern. Att våga se livsVäven som den är och ta ansvar för sitt eget vävande. Att dricka ur Urds brunn, bli vis på gammalt vis och möta Nornorna.

Vi kommer att:
Skapa en ceremoni för att hela våra blodsband vid vacker källa
Skåda i Urds brunn
Göra en inre resa och möta Nornorna
Nosa på spådomskonsten i speglar, vatten, pendlar, tarot och runor
Börja se och förstå symboler och sammanhang i livet
Närma oss spiralens symbolik
Våga en utesittning i natten
Göra varsitt oumbärligt redskap – en skallra
Denna helg passar bra att kombinera med den ljusare kurshelgen Häxan och Alvrike.
(sista anmälningsdag: 21/6 sista betalningsdag: 28/6 )

Häxan och Alvrike 19 - 21 juli 2013
En häxa begränsar sig inte till att kommunicera med andra människor, hon kommunicerar med allt som lever. Och eftersom allt lever och är besjälat kommunicerar hon med hela Väven. Under denna helg arbetar vi med att vi öppna hjärtat och se bortom vår begränsande tanke för att kunna tala med träd, fåglar, stenar och alla naturens väsen. Vi tar klivet in i Alvrike, lär känna alverna och deras drottning Freja. 

Vi kommer att:
Hälsa solen och göra morgonceremoni
Lära oss ceremoni för nystart
Närma oss Freja – vanadrottningen
Arbeta med att ge och ta emot gåvor från skogen
Resa med trumman och möta en vän från Alvrike
Ge och ta emot healing i stenring
Höra sagor vid elden på kvällen
Göra en amulett för att öppna hjärtat och kommunikationen med Väven
Denna helg passar bra att kombinera med den mörkare kurshelgen Häxan och väven.
(sista anmälningsdag: 5/7 sista betalningsdag: 12/7 )
 
Häxan och Persona 16 - 18 augusti 2013
I häxkonsten arbetar vi med alla våra allierade i alla världar och utvecklar ständigt oss själva genom detta samarbete. Vi bygger dagarna kring ett personlighetsutvecklande shamanskt inspirerat arbete med masker.  Från grunden skapar vi en mask för våra ansikten där vi bygger in allt vi vill lyfta fram i oss själva i denna fas av våra liv. Vi fördjupar också vår kontakt med våra allierade i alla världar: växtandar, fylgjor, alver och gudinnor. Målet med helgen är att finna sidor i oss själva och samarbetspartners som vi gör oss bättre rustade att möta VarDagen på ett kreativt och magiskt sätt. 

Vi kommer att:
Lära om den urgamla naturreligiösa metoden att arbeta med masker
Skapa en mask som representerar den Persona vi vill bära
Lära om växtandar, fylgjor och gudomar som partners
Fördjupa vår relation till våra personliga allierade
Arbeta med Dygnets rytmer
Göra ceremonier som vi kan använda att förhöja Vardagen
Dansa fram vårt nya Jag
Häxan och Persona är en fristående fortsättning på
Häxan och Alvrike. En mer avancerad helg för dig som redan kan en del om Häxkonsten.
(sista anmälningsdag: 2/8 sista betalningsdag: 9/8 )

Häxan och Ormen 30 augusti - 1 september 2013
Häxan väjer inte för att förändra det som behöver förändras. Som ormen kryper vi ur våra skinn när det blir för trångt och föds på nytt, lite större och lite starkare. Denna helg handlar om att omforma sig genom transens metoder. Genom transtillståndet kan vi röra oss mot platser där vi finner delar av oss själva vi behöver släppa, låta växa och skapa inre styrkor av. Vi använder urgamla metoder som användande av skallra, trumma och kraftsång. Vi kommer också lära oss mer om att navigera i våra mörkare skrymslen, och möta de allierade vi som hittar där: ormen och ugglan. Helgen handlar om att transformera sig, och finna sin egen unika styrka, sin egen medicin.
Vi kommer att:
Utöva olika former av transtekniker
Möta delar av vårt inre jag som vi vill transformera
Lära mer om Ormen och Ugglan – vår oersättliga allierade i skuggvärlden
Finna en del av vår egen medicin – vår unika gåva till världen
Arbeta med den månfas vi befinner oss i
Närma oss vår skugga
Skapa ett kraftbälte som bär vår personliga medicin
Häxan och Ormen är en fristående fortsättning på
Häxan och Väven. En mer avancerad helg för dig som redan kan en del om Häxkonsten.
(sista anmälningsdag: 16/8 sista betalningsdag: 23/8 )

 
Ingenstans är naturligare att vara än mitt i naturen. Vi arbetar, äter och sover under bar himmel, eller vindskydd om vädret kräver. Helgerna är fullpackade med häxtrix ceremonier, transresor, sagor och allehanda knåp.
Sofia kommer att sjunga sina kraftsånger och Linda laga sin goda, magiska mat med ingredienser från häxans trädgård.
Praktiska detaljer:
Vi har så kallat ”Early bird pris” på våra kurser, vilket betyder att vi har rabatterat pris om du är tidigt ute. Om du vill gå en kurs och betalar fullständig kursavgift senast den 31:a mars 2013 betalar du endast 1800:- för en hel kurshelg. Det samma gäller för alla våra helgkurser hela sommaren 2013.
Tider: Alla kurstillfällen varar fredag kl.13:00 till söndag kl.16:00
Plats: Vi kommer att hålla till i skogarna mellan Höör och Hörby.
Antal platser på kursen: Det finns max 12 platser vid kurstillfället.
Kostnad: 2200:- varav 400:- ska betalas i anmälningsavgift. Priset är inklusive moms.
När du betalat in anmälningsavgiften har du bokat en plats som blir din när du betalat hela beloppet.
Anmälningsavgiften ska vara på vårt konto senast 2 veckor innan kursen och hela kursavgiften ska vara på vårt konto senast 1 vecka innan. Se de exakta datum som gäller för detta under texten för respektive kurs.
Vid avanmälan kommer vi att behålla en avgift på 200:- för administration och resterande kommer att återbetalas till dig.
Betalning till vårt konto hos Nordea internetbank, konto nr: 3028 24 24660 .
Vid inbetalning, glöm inte att ange ditt namn, så vi ser vem pengarna kommer ifrån.
Utrustning: Viss utrustning finns att låna. Mer information fås i mejl efter intresseanmälan.
Kontakt: Här kan Du anmäla ditt intresse eller ställa frågor om Du undrar något.haxoriskogen@yahoo.se
Närmre information om alla detaljer får Du via mejl när Du hört av dig.
 

5 februari 2013

Tyrrunan - bilder från en resaKrigaren är ståtlig att skåda, kliver ut över himlavalvet, stjärnor dansar över bröstet, strålar lyser från pannan. Ser klart, står stadigt. Lyssnar stilla, går rakt. Tittar dig i ögonen och undrar: När ska du tala om det som du vet? Hur står du upp för rättvisa i världen?

Svärdet sägs vara en gåva från de uråldriga bergen, smitt i den djupaste håla av bergstrollet själv, givet ur handen av urberget. Därför minns svärdet de äldsta lagarna och vägrar svingas för mindre än dem. Därför mattas aldrig dess klinga, utan skär genom allt som hindrar krigarens väg ... krigaren och alla andra krigare .. små som stora, unga som gamla som söker sig mot sin andes väg ...

Fenris är väldig och vacker och fri. Runt hans hals hänger fjättern som dvärgarna smitt, men Fenris har sen länge slitigt sig fri. Han minns en man som fick offra sin hand för att trä fjättern över Fenris nacke. Brutet förtroende, brutet kontrakt och det var kostnaden. En krigare med en hand, en krigare utan sköldhand. En krigare med blottat hjärta, om än numer vis. Krigaren och ulven respekterar varandra nu, båda ger plats för den andre.

Människan har tagit ett beslut. Ett beslut om hur hon kommer att agera i en situation där någon far illa. Det kommer inte att göra henne populär bland alla. Det finns gott om prestige och maktspel kring alla orättvisor. Hon har varit med länge nog att veta att det är så. Men hon har tänkt över det och tvekar inte. ”Det finns saker man måste göra, även om det är farligt. Annars är man ingen människa utan bara en liten lort” som Jonatan Lejonhjärta säger.

2 februari 2013

Ljus


Ljuset återvänder. Vissa firar Disablot dessa dagar, vissa kallar det för Ljuslågefesten, och vissa för Imbolc efter den keltiska högtiden. Vi tänder ljus och bygger altare för att fira att ljuset återvänder: Under dessa dagar finns potentialen att tillgodogöra oss höga energier, lätta tankar, inspirerande idéer och ett nytänk som vi för med oss in genom året. Som moln och luft, men också renande som vatten och kristall.

På mitt vardagsrumsaltare har jag höga vita stearingljus, ett ljusviolett ljus, bergskristallen för Öster, små ametister, sweetgrass och Palo santo (olika former av naturlig rökelse) runpåsen, en fjäder och en molnformation med glitter som råkade skapas av stearing från förra altaret. För mig finns allt som handlar om den här högtiden symboliserat på detta altare: ljuset, kronchakrat, tredje ögat, det magiska språket, det kreativa ordet, luftelementet, att ha huvudet bland molnen, att rena sig, att se klart ...

... bland annat. Fyll gärna i själv ...

Jag lyssnar på havsvågor - inspelade havsvågor - och drömmer om att sitta vid havet och höra dem när också värmen återvänt. Skapar och dagdrömmer, dagdrömmer och skapar. Och rätt som det är kommer en helt frisk idé flygande från till synes ingenstans. Precis som det ska vara. 

Jag önskar er ljusa Disablotdagar. Låt dom bli precis vad ni vill att dom blir.