29 oktober 2011

Vincent av Tim Burton

Tim Burtons Vincent. Till mörkersinnande barn i alla åldrar. För vi behöver även vår mörka sidor. Och inte ens inför Hels afton måste vi vara så förskräckligt allvarliga.

26 oktober 2011

Thurs - resan fortsätter


Thurs - Jättarnas runa slår ner som blixten och kräver sin plats utan minsta sofistikering. Här finns gott om genomträngande kraft. Här är några scener från min resa på Thurs:

En väldig storm rasar fram, blixtar far genom himlen, träd knäcks och marken spolas ren. En blixt träffar ett träd och klyver det på mitten. När stormen bedarrat syns den fuktiga myllan där starka vindar och vattenmassor bearbetat den. Det tvådelade trädet är sotigt och blottar sin märg.

En kvinna sitter på huk och föder. Hon har hammaren hos sig. Krystningarna har tagit över hennes kropp och allt hon kan göra är att följa den fruktansvärda stormen som rider hennes kropp. Men det följer liv på den stormen, ett huvud är på väg att tränga ut mellan hennes ben, ett alldeles eget liv, en varelse i sin egen rätt. Hon vrålar och krystar en sista gång innan livet kräver sin plats i blod och vätska.

Jättar går fram genom landskapet. I deras spår ändras själva landskapet. Berg spricker, landmassor höjs och sjunker, träd faller som tändstickor. I ett jättelikt fotspår börjar vatten sippra in. Här bildas med tiden en sjö, ett rikt ekosystem av grodor, fiskar, alger och näckrosor. Så vacker är just denna sjö att själva sjörået väljer att bo här. På kvällarna kan du se henne dansa över vattenytan och kanske - om du lyssnar riktigt noga - höra henne sjunga om både jättar och sjörosor.

Runor och andra krafter för allt vi behöver

Det finns inga dåliga runor, det finns bara runor med olika former av potential. Det finns inte heller några dåliga magiska tidpunkter. Det finns bara tidpunkter som passar olika former av magiskt och personligt arbete. Nu har vi gått in i Mörkermåne i Skorpionens tecken. Inte den lättaste av tider, men här finns stark transformationpotential och möjlighet att dyka djupt, djupt ner och fiska upp personlig makt. Men man kan också få helt andra urdjur på kroken.

Vissa runor är inte heller de enklaste krafter att hantera. Men de kan svepa bort våra begränsningar med jätteslägga, och tvinga fram sidor vi inte ens visste vi hade. Thurs som är nästa runa jag reser på tillhör de där runorna som inte är de lättaste men däremot mäktigt transformativa.

Wendy Rule uttrycker sig om krafterna på sitt talande vis:

25 oktober 2011

Trådar

Idag har jag många trådar som flätar sig i mitt huvud. Men ha tålamod, jag kommer att binda ihop dem på slutet,

Tråd ett: Jag älskar B-äventyrs serier. Det finns något med det opretentiösa svängadet med klichéer som tilltalar mig - för visst behöver vi sagor om obrottslig vänskap, äventyr, hjältemod, människor och gudar. Min absoluta favorit är Xena - the warrior princess, och dess sex säsonger plöjs igenom med jämna mellanrum. Precis som så många kvinnor hungrar jag efter kvinnor som slåss, älskar, rider över fält och berg, med kompromisslös dedikering till att skydda de svaga och varandra.

Tråd två: Jag har blivit påmind om de senaste dagarna - inte en utan många gånger - hur många kvinnor kämpar med sina gränser och med sin vrede. Kvinnor som är sårade och fly förbannade men ändå vrider och vänder på sin förmenta förståelse över situationen. Jag tror det är en kollektiv skada på det kvinnliga psyket som beror på överdrivet fokus på omhändertagande drag, men också brist på mytiska och verkliga förebilder som kickar häck och svingar vapen. I den symboliska världen står inte en kvinna med båge på ryggen för att vi bokstavligt ska ut och meja ner andra. Det står för vår förmåga att sätta och skydda våra gränser, vår rätt att vid lämpliga tillfällen tillåta den heliga vreden och säga "Nu räcker det", utan att darra på rösten.

Tråd tre: I söndags hade jag svartmånekväll hemma hos mig (några dagar tidigt) som dedikerades till Valkyriorna. För mig är de fornnordiska väsen som gärna agerar guider och leder oss mot vårt större och sannare jag. De är också starkt beskyddande väsen. Nåde den som går över våra själsgränser och skadar oss eller det vi tror på. De hjälper oss behålla en etisk hållning utan att be om ursäkt och att försvara även dem som inte kan försvara sig själva. Utan att förstå så fruktansvärt mycket och utan att be om ursäkt. Vi kan visst förstå, men vi kan ändå säga "hit men inte längre".

Valkyriorna är krigande kvinnor, de påminner oss om systerskap och fara som övervinns. För vi gör det hela tiden - kämpar och övervinner faror - men världen är vag och brister i erkännande och vi har mycket få bilder att relatera till. Så till mina kämpande systrar - och bröder - i Väven vill jag tillägna detta klipp på Valkyriorna, så som de framställs i Xena, i ett av mina favoritavsnitt - The Rheingold.

21 oktober 2011

Runskola - Urrunan, en förklaring

Urrunan är begynnelsen. Potentialen innan skapelseakten. När vi går genom Urrunans port kan vi hamna i Ginnungagap där Ingentinget befinner sig. Detta ingenting är all plats mellan atomerna, tankarna, känslorna och vågorna. Det är inte tomt utan fullt av energitrådar redo att bli form . Men det är ett ingenting i bemärkelsen att yttre och inre krav inte finns här. De har helt enkelt inte skapats än, När vi är i ingenting är vi därför befriade från samhälleliga och kulturella begränsningar och inprogrammeringar. Häxkonsten handlar till stor del om att avprogrammera sig. Att upptäcka och skala bort oönskade lager. Det som blir kvar är vår individuella kärna som är så mycket oss själva vi klarar av att vara.

Ginnungapet är också kitteln, en potent soppa av energier redo att manifestera sig. Urrunan innehåller därmed spänningsfältet mellan möjligheten att förutsättningslöst börja om från början och potentialen att skapa det vi vill skapa.

Runan frågar oss följande. Om du kunde börja om utan krav och begränsningar, vad skulle du göra då? Vad skulle du skapa, vilken stig skulle du slå in på? Runan säger att vi befinner oss på en plats där vi kan börja om, kanske inte inom alla områden, men inom något område. Om vi är uppmärksamma kan vi ställa oss utanför vissa sammanhang och skapa något helt nytt.

Runan frågar också vart vi hittar vår urkraft, vår kittel av kokande energi. För såväl hedningar som andra kan det handla om en grupp människor som ger dig den utgångspunkt du behöver. En grupp som i sina möten skapar den där kitteln av potential. Om så är fallet, prioritera denna grupp. De kommer inte att finnas i evighet, och troligen är du själv del av gruppens fungerande magi.

Runan hör samman med rotchakrat, vår bindning till jorden och våra primära överlevnadsimpulser. För kvinnor sitter kraftpotentialen som representeras av runan i livmodern. I LivModern finns livsträdet och alla världars energier samlade. Stå fri, börja på nytt och skapa det du vill skapa.

(Gate of nothingness by deviantart)

20 oktober 2011

In i lugnet

Ingen lust att ta del av allt som pågår? Trött på interaktiva medier och kanske till och med människor som pratar för mycket? Det är hösten, Hel som drar dig i tröjärmen, eller bara själen som kallar inåt. Stäng av, gå hem och dra täcket över huvudet. Det är helt ok.

Visste du att det är bevisat att stressade människor tar mindre välgrundade - och därmed ofta sämre - beslut än människor som inte är stressade? Sug på den och begrunda detta nästa gång du ser en politiker, näringslivsrepresentant eller journalist flänga fram mellan det ena och det andra. Förmågan att påverka tusen och tusen liv och med all säkerhet tagandes mindre välgrundade beslut.

Många av oss påverkar kanske mest oss själva, vår familj, våra vänner och våra kollegor. Det är också väl värt att vila ut sig för. Av omtänksamhet mot oss själva och vår omgivning. För inte vill vi ta taskigt grundade beslut därför att vi inte tog den tid vi behövde att varva ner.

Stäng av det som krävs, stäng ner det som krävs, klappa katten, sjunk ner i fåtöljen, i sängen, på golvet, drick te, sätt på musiken och verkligen lyssna, läs en bok eller låt den sjunka ner i knät, titta på din favoritserie, lämna kalenderns lediga dagar just lediga så långt du kan. Om det är vad du behöver, om det är vad som krävs.

19 oktober 2011

Urrunan - (dröm) resan tar sin början

Jag ser LivModern. Dess blodkärl grenar ut sig i ett träd av potentiell näring, ett LivsTräd av blod, av kraft, av livsursprung. Härifrån har vi alla druckit - närt oss och vuxit. Bilden fokuserar in på rötterna på Livsträdet. Det är nu ett träd med bark och sav. På rötterna placeras en väldig klöv. Jag faller in i mörkret mellan rötterna.

Från mörker till mörker faller jag, rakt in i Ginnungagap. Så tät är potentialen, så många norrskens trådar som väntar på att få bli form, att vävas till mönster. Audhumblas andetag rullar genom rymden, fram och tillbaka som tidvatten. Hennes mjuka mule fladdrar och hon drömmer - drömmer fram världen.

Ginnungagapet är nu en rund pöl, en brunn eller innehållet i en kittel. Runtom sitter nio kvinnor med sjalar i olika färger över huvudet och tittar ner i gapet. Fokuserar på det och skapar virvlar därnere. Vadhelst de bestämmer sig för att skapa börjar här. Vadhelst som börjar kan skapas här. Begynnelse och skapelse, skapande och ursprung, sprunget ur, i början, i urtid, i Skapelsen.

(Ginnungagap av Savato Deviantart)

17 oktober 2011

Runskola - betydelser i korthet

När man bär runorna inom sig kommer de att påverka kroppen, sinnet och därigenom även omgivningen. Det kan därför vara bra att tänka efter innan man väljer att bära vissa runor. Den som vill tar dem såklart i tur och ordning och hoppas på det bästa. Men den som har många saker att ta hänsyn till i sin omgivning kanske vill fundera över vilken som passar vid vilket tillfälle. Om du till exempel ska på en anställningsintervju så rekommenderar jag inte att du bär på Hagelrunans potentiellt destruktiva energier.

Nästan alla böcker om runor har en beskrivning av runorna med några sammanfattande ledord. Om man använder dessa på rätt sätt är de ett bra sätt att förstå grundpotentialen. De är till för nybörjarhjälp, men skapar inte någon djupare förståelse. Den djupare förståelsen kommer efter långt arbete. Här följer en kort förklaring till vilken potential och vilka krafter runorna bär, så att du inte ställer till det för dig :

Urrunan - begynnelse, ursprung, styrka, hälsa
Jättarnas runa (Thurs) - nedbrytande kraft, transformation, olyckor
Asarnas runa - (Ass) kommunikation, ande, visdom
Vagnsrunan - (Reid) resor, ordning, byte av inriktning
Fackelrunan - (Ken) inre eld, inspiration, kreativitet
Gåvorunan - (Gifu) gåvor, giftermål, utbyte
Glädjerunan - (Wynja) harmoni, sinnlighet, firande
Hagelrunan - (Hagal) plötsligt sammanbrott, förändring,
Nödrunan - (Naud) nödvändighet, svårigheter, öde
Årsrunan - (Jara) årets växlingar, växande, skörd
Klipprunan - (Petra) mineraler, hemligheter, initiering,
Idegransrunan (Eoh) växter, seghet, Skuggan
Älgrunan (Algiz) djur, beskydd, fylgjor
Solrunan - framgång, energi, lycka
Tyrs runa - andlige krigaren, rättvisa, offer
Björkrunan - (Bjarka) närande, Moder Jord, skönhet
Hästrunan - (Eh) kommunikation, förflyttning, partnerskap
Människorunan (Madr) människa, etik, balans
Sjörunan - (Lagu) vatten, emotioner, flöde
Ings runa - sexualitet, natur, skapande
Odalrunan - hem, landet vi bor på, förfäder och förmödrar
Dagasrunan - (Dagaz) pånyttfödelse, ljus transformation,
Färunan - (Feh) rikedom, välstånd, fullbordan

Bär runorna med respekt och vet att de påverkar dig. Låt gärna tidsperspektivet komma fram organiskt. Vissa runor vibrerar långsamt och andra fort. En runa måste få tala till dig under många dagar och en annan kan snabbt kommunicera vad de står för. Låt intuitionen leda dig rätt, och lyssna noga.

15 oktober 2011

Runskola - att skriva ner

För sju - åtta år sedan gjorde jag trumresor på var och en av de tjugofyra runorna (mer om hur man kan göra dessa trumresor längre fram). Jag skrev nogsamt ner dem i Svarta boken (Svarta boken är egentligen en mängd böcker inklädda i svart tyg där jag skriver ner alla magiska och hedniska upplevelser jag vill komma ihåg). Det var ett tag sen jag läste om dessa resor och jag tror jag ska vänta med att titta på dem ett tag till. Jag minns att de handlade mycket om hur man använder vissa runor att göra sig av med saker man är färdig med och som hindrar ens utveckling. Det handlade också mycket om hur man använder andra runor för att fylla på energi, kärlek och trygghet. Det var vad jag allra mest behövde veta då. Runorna kan användas till olika transformativa processer för att förändra vårt liv till det bättre, såväl inom som utom.

Att skriva ner sina upplevelser är till stor hjälp. Vi tror ofta att vi kommer ihåg mer än vi gör. Dessutom kommer våra kunskaper utvecklas med tiden och att kunna följa denna utveckling säger mycket om vart vi befinner oss och vart vi är på väg. Så skriv efter hand du bär runorna inom dig och reser på dem.

Nu vill jag göra dessa resor på nytt. Det ska bli roligt att se vad runorna vill lära mig denna gång. Idag har jag en helt annan livssituation, och har också lärt mig mer om vad runorna står för. I efterhand tänker jag jämföra med de tidigare resorna och se vad som skiljer och vad som är samma. Följ med och res med mig!

11 oktober 2011

Runskola - att bära runorna inom sig


När vi närmar oss runorna söker vi komma in i deras djupare lager. På samma sätt som vi dyker ner i vårt undermedvetna när vi drömmer. Ibland drömmer vi om sjöar – våra egna känslor – ibland om hav – känslorna på en kollektiv nivå. Vi söker finna en mening med runorna som är såväl vår egen och som vi delar med andra. Ofta tvinnas dessa trådar om varandra för vi är människor och delar både vår samtid och vår historia.

Det allra viktigaste i sökandet är att hålla sinnet så rent och vidöppet som möjligt.

Ett sätt att arbeta är att bära runorna med sig. Välj vilken runa du vill börja arbeta med. Om du arbetar med Utharken och vill börja från början är det Urrunan som är begynnelsen på din färd. Intentionen är allt i magiskt arbete. När du bestämt dig för att bära Urrunan med dig har du redan startat det magiska arbetet. Det kan dock vara till hjälp att visualisera – föreställa dig – runans form någonstans i kroppen. Intiutivt vet du vart du ska placera den. Urrunan vill troligen bo i rot eller navelchakrat, hos en kvinna mer specifikt i LivModern. Bestäm också en tidpunkt för hur länge den ska sitta där: en vecka, en dag, en timme.

Notera allt som händer under den tid du låter runan sitta i din kropp. Det är naturligtvis lättare om du gör saker som inte kräver hela din mentala uppmärksamhet: som promenera, springa, diska, dansa eller gräva i jorden.

Runan kommer att tala till dig på alla möjliga sätt. Uppmärksamma känslor och vibrationer, händelser och synkroniteter. Känn också efter vad kroppen säger: är den lätt eller tung, rastlös eller lugn? Det kan dyka upp inre bilder till synes från ingenstans, ord och till och med sånger. Ta vara på och lägg på minnet. Skriv gärna upp, eller teckna och måla. Men analysera inte under tiden utan vänta med slutsatserna.


När din utsatta tid är över är det viktigt att du med din intention förflyttar runan ur din kropp. Visualisera gärna hur den lämnar dig och upplöses. Anteckna klart. När du har all information framför dig kan du börja fundera på vad den betyder. När du inte tycker dig kunna få ut mer av dina upplevelser – jämför gärna med andras tolkningar av runor. Det är alltid roligt att se hur mycket som stämmer överens.

10 oktober 2011

Runskola - en introduktion

Runorna är manifestationer av allt som är och har varit. Det är därför inte särskilt konstigt att våra tolkningar kommer att skilja sig från varandra. Det kan vara till hjälp att se runorna som former med lager och lager av information och kraft. Tolkningar från förr ligger i ett kulturspecifikt lager, moderna tolkningar i ett kutlurspecifikt lager. Det är därmed meningslöst att tala om sanning eller inte gällande runor (däremot går det såklart bra att tala om historisk korrekthet). Men precis som i all magiska system finns ofta en samsyn skapad av många individers sökande efter runornas mening. Detta blir en sorts generaliserad bild av varje runa som är bra att känna till. Hagelrunan innebär för det mesta en stor och ibland dramatisk transformation, det är en runa associerad med Hel och Fru Holle i underjorden. Vi får en del att bita i när gamla mönster ska skalas av. Under det att Dagasrunan ofta innebär en ljus, lättsam och skön transformation mot större förståelse, klarsyn och skönhet.
Den som verkligen vill skapa en förståelse för runorna måste göra sin egen resa och finna sin egen skärva av mening. Denna skärva är vad du behöver veta just nu, hur du kan arbeta med runorna individuellt och utvecklas tillsammans med dem. Under dessa resor får vi ofta glimtar av en kombination mellan generella tolkningar och vår egen unika vinkel. Det är precis som det ska vara.
Läs gärna om runor. Men mycket viktigare är att skapa din egen relation till dem. Snart ska jag skriva om hur dessa resor kan gå till. De är spännande att utföra och inte särskilt svåra. Runorna vibrerar av information och kraft. Finn din egen skärva och bidra till vår kollektiva kunskap.

9 oktober 2011

Nya kamrater bland länkade bloggar


Två nya strålande bloggar har lagts till under vänner och bekanta - av kvinnor som jag haft nöjet att ha med i vår svartmånecirkel. Den ena en ny bekantskap, den andra snart vad man kan kalla en "gammal" Vän. Fina kvinnor som filosoferar om livet, och det magiska i det stora och lilla kan i mina ögon aldrig bli fel:

http://yogahaxan.blogg.se/

http://lillafalkogas.blogspot.com/


Bilder från Deviant art (Bikram yoga av LeoCastillo
och falcon's eye av Navanna)

6 oktober 2011

Rena runor


Jag är som så många nyhedningar förälskad i runor. Jag reser med dem, målar dem, skriver om dem, ristar dem och lever dem. Ibland får jag ryck och lånar böcker om dem för att lära mig mer ......... och blir allt som oftast uttråkad efter ett par ögonblick.

Den envisa könsuppdelningen som många påskriver runorna kletar sig fast, hindrar min mentala rörelsesfär och minskar min glädje. Det talar inte till mig, ringer ingen sanning och utvecklar i allra högsta grad inte min magi. Allt detta "manligt" och "kvinnligt" förefaller mig alltmer meningslöst. Det håller aldrig för minska granskning. Men om jag påpekar det finns det alltid någon som säger "men det handlar inte om faktiska män och kvinnor, utan om energier, vi har alla manligt och kvinnligt i oss".

?

Läs det igen och fundera på vad som egentligen menas med det. Det är ett helt ologiskt cirkelresonemang.

Jag fortsätter att resa med runor, måla runor, sjunga runor och vara runor. Men tills det börjar skrivas böcker om runor utan att de smackas fulla med klistermärken manligt kvinnligt avser jag helt enkelt låta bli att läsa om runor.

3 oktober 2011

Språkets melodi

Jag har länge velat lära mig spanska. Jag har försökt - inte en, inte två, utan tre gånger, utan att det riktigt har fastnat. I höstens känsla av att allt är möjligt och det finns tid för vad vi än vill, plockade jag hem klassisk Spansk språkkurs på skiva och en bok för snäppet över nybörjare.

Det finns sorg här. Kanske över resor som inte blev av, utbildningar jag aldrig läste, eller kanske, kanske över att jag inte var sådär brilliant och begåvad som jag önskade vara. Jag hejdar mig vid rörelsen mot skolböckerna, mot Spansk språkkurs Grund - lyssna härma lär

Jag var aldrig en av de där eleverna som kammade in femmor utan att knappast öppna böckerna. Det finns alltid en eller ett par i varje klass. Under det att jag slet mig blodig för att böja verben, komma ihåg floderna, förstå poängen med varför vi skulle lära oss just detta, och detta. Men jag kunde andra saker. Jag ifrågasatte inlärningsmetoder, läroutbud och skolans prioriteringar långt innan jag kunde stava till maktanalys och tolkningsföreträde. Det ställde till mer problem än det gav fördelar. Och trots att jag med tiden förstått att jag var inne på något viktigt har jag någonstans närt drömmen om att vara fem, eller sex eller sjuspråkig och glida runt i världen med mitt knivskarpa intellekt i pressad kostym och bara vara ... djävligt lyckad. Icke ifrågasättbar. Ovanför pöbeln av slitvargar.

Men jag är en slitvarg. Så jag hejdar mig. Och undrar varför jag vill lära mig - och på vems villkor?

Sen klappar jag den snart 40-åriga kvinnan på kinden och ger ett heligt löfte. Den här gången lär jag mig av den viktigaste anledningen. Utifrån min kärlek till språket, till kommunikationen, till människans underbara förmåga att skapa melodier av ord - mening och förståelse av poesi och adjektiv. Den här gången ska jag börja med att lyssna - helt förutsättningslöst - på de vackraste representanterna för Spanskan, dom som har melodin och poesin i blodet. Jag lyssnar på Lhasa, och på hennes systrar och bröder. För att jag vill, och kan, och inte av någon annan anledning.