24 juni 2015

Mer LIV


Lilith tar form - att lära känna sin Demon


Att Se - med nya ögon


(Foton: Trädhuset, Creekside, Virginia)


21 juni 2015

LIV(Foton: Verandan Trädhuset, Creekside, Virginia)

10 juni 2015

Rundagar på Österlen i Augusti

Jag har blivit inbjuden att hålla tre fristående kursdagar om Runor på Österlen sista helgen i Augusti, i vackra studion Prins Vit och Svarta Räven


Runorna vibrerar av urgammal kraft. Du har nyckeln till deras magi inom Dig själv. Du är välkommen till tre, fristående, unika endagarskurser om runorna och hur de kan användas för att väcka din kreativitet och skaparglädje. Du lär känna de nordiska tecknen i Utharken, för att på magisk väg förstärka olika aspekter av Ditt skapande. Kursdagarna byggs kring runmagi för transformation genom sagoberättande, ceremonier, övningar och ledda meditationer.

Kurserna är fristående, men kan med fördel kombineras
Specialpris om du väljer alla tre är 3000 kr.


Att väcka kreativiteten och frigöra resurser för skapandet
Fredagen den 28:e augusti

Från Urrunans begynnelse i Ginnungagap till Hagelrunans skärskådande blick, leds Du för att lära känna och använda runor för att finna inspiration, visdom och skapandets kraft. Du lär också känna Thursrunan, Asarunan, Vagnsrunan, Fackelrunan, Glädjerunan och Gåvorunan; för ordets flöde, inspirationens flamma, och kontakten med små gröna andar och stora gudar för hjälp på vägen. 
I kursen ingår moment som:
Att väcka den inre elden
Offra till de gamla gudarna för inspirationens gåva
En ceremoni för skapandets glädje

Att odla uthålligheten och våga möta inre motstånd  
Lördagen den 29:e augusti

Från Nödrunan som hjälper oss möta den krassa verkligheten, till Tyrrunan då vi reser oss som andliga krigare, leds Du för att lära känna runor som kan stödja Dig vid inre motstånd, och som hjälper Dig odla den uthållighet som krävs för skapandet. Du lär också känna Isrunan, Årsrunan, Klipprunan, Idegransrunan, Älgrunan och Solrunan; för att få redskap att närma Dig mäktiga allierade från stenar, växt - och djurriket, liksom våga den nödvändiga vandringen ner i underjorden.  
I kusen ingår moment som:
Att lära om årets magiska cykler
Ta kontakt med djur- och växtrikets allierade
Göra en shamansk resa till underjorden

Att nå ut med sitt skapande
Söndagen den 30:e augusti

Från Björkrunans sirliga skönhet till Färrunans rikedom, leds du för att lära känna runor som kan ge Dig själv och dina skapelser lyskraft. Du lär känna Hästrunan, Människorunan, Vattenrunan, Ingrunan, Odalrunan och Dagasrunan som kommer med potential för positiva partnerskap, god kontakt med platser och att våga se dig själv och ditt skapande i ett nytt ljus.
I kursen ingår moment som:
Sia kring Din sociala situation
Djupmeditiation kring magiska partnerskap
Göra en ceremoni för Din kreativa lyskraft

Kostnad:  1200 kr/dag. 3000 kr/tre dagar. Vegetarisk och ekologisk lunch och fika ingår, med inslag från Linas egen trädgård.
Innehar F-skattesedel.

Kontakt: för anmälan och betalningsvillkor till Sofia Axelsson, via:
haxdansen@gmail.com
Anmälan senast 12:e augusti 
Betalning senast 14:e augusti.5 juni 2015

Undervattensblommor


Ibland behöver vi gå tillbaka. Tillbaka till andra tider, tidigare tider, när vi var barn, tonåringar och unga vuxna. 

Så många av oss har varit tvugna att skala av bitar av oss själva för att överleva - eller helt enkelt bara för att göra livet lättare för oss i stunden - . De flesta av oss har minnen av händelser och kommentarer som begränsade oss.

Förra sommaren tittade jag på brillianta Anna Odells smärtsamt obehagliga Återträffen. Filmen var så träffande att den stannade kvar i den grad att jag fortfarande ser scener från den för mitt inre öga. Det Odell fångar framför allt, är den gruppdynamik som regerar så starkt under skoltiden. Och som fortsätter att hålla oss i sitt grepp långt efteråt. De som varit på riktiga återträffar med sina tidiager klasskamrater kan berätta hur vuxna människor: med familjer, arbeten och massor av erfarenhet, under loppet av minuter faller tillbaka i den roll de hade i skolan: ledare, ledarens lojala undersåte, den åtråvärda, den roliga, överslätaren, den märkliga, utbölingen. 

Det är få som inte lämnat några av sina finaste, mest unika sidor längst vägen, eller dragit på sig mönster som hindrar spontanitet och utveckling. Även till synes positiva roller som tagits på längst vägen kräver offer. Men när vi är vuxna, och kanske lite smartare, när vi förstår andras motiv och tillkortakommanden bättre, då kan vi gå och hämta det vi lämnade.

Det är inte en intellektuell resa, så mycket som emotionell resa, och kanske mest av allt en själslig resa. Gömt men inte glömt. Det kräver inte fem års terapi. Det kräver inte ens hjälp av en utbildad psykolog. Men det kräver en sak: att vi står ut med att simma genom den mängd av känslor som möter oss längst vägen. Det är nämligen enda vägen dit.

Allt vi behöver göra är att gå tillbaka till de där stunderna som skaver. Prata med dem som var involverade och klargör vad som faktiskt hände, be om ursäkt eller säg ifrån, beroende på situation. Be sen att få tillbaka det du lämnade. Det kan ges i form av en symbol, eller i en känsla av energi. Du kan bli förvånad när du ser vad som legat där och väntat på dig: en upplyst undervattensblomma, helt unik och bara din. Prova. Alltid lär du dig något. Kanske får du till och med en gåva du längtat efter.


(Foto: Undervattensblomma, verandan i Trädhuset, Creekside, Virginia)