10 juni 2015

Rundagar på Österlen i Augusti

Jag har blivit inbjuden att hålla tre fristående kursdagar om Runor på Österlen sista helgen i Augusti, i vackra studion Prins Vit och Svarta Räven


Runorna vibrerar av urgammal kraft. Du har nyckeln till deras magi inom Dig själv. Du är välkommen till tre, fristående, unika endagarskurser om runorna och hur de kan användas för att väcka din kreativitet och skaparglädje. Du lär känna de nordiska tecknen i Utharken, för att på magisk väg förstärka olika aspekter av Ditt skapande. Kursdagarna byggs kring runmagi för transformation genom sagoberättande, ceremonier, övningar och ledda meditationer.

Kurserna är fristående, men kan med fördel kombineras
Specialpris om du väljer alla tre är 3000 kr.


Att väcka kreativiteten och frigöra resurser för skapandet
Fredagen den 28:e augusti

Från Urrunans begynnelse i Ginnungagap till Hagelrunans skärskådande blick, leds Du för att lära känna och använda runor för att finna inspiration, visdom och skapandets kraft. Du lär också känna Thursrunan, Asarunan, Vagnsrunan, Fackelrunan, Glädjerunan och Gåvorunan; för ordets flöde, inspirationens flamma, och kontakten med små gröna andar och stora gudar för hjälp på vägen. 
I kursen ingår moment som:
Att väcka den inre elden
Offra till de gamla gudarna för inspirationens gåva
En ceremoni för skapandets glädje

Att odla uthålligheten och våga möta inre motstånd  
Lördagen den 29:e augusti

Från Nödrunan som hjälper oss möta den krassa verkligheten, till Tyrrunan då vi reser oss som andliga krigare, leds Du för att lära känna runor som kan stödja Dig vid inre motstånd, och som hjälper Dig odla den uthållighet som krävs för skapandet. Du lär också känna Isrunan, Årsrunan, Klipprunan, Idegransrunan, Älgrunan och Solrunan; för att få redskap att närma Dig mäktiga allierade från stenar, växt - och djurriket, liksom våga den nödvändiga vandringen ner i underjorden.  
I kusen ingår moment som:
Att lära om årets magiska cykler
Ta kontakt med djur- och växtrikets allierade
Göra en shamansk resa till underjorden

Att nå ut med sitt skapande
Söndagen den 30:e augusti

Från Björkrunans sirliga skönhet till Färrunans rikedom, leds du för att lära känna runor som kan ge Dig själv och dina skapelser lyskraft. Du lär känna Hästrunan, Människorunan, Vattenrunan, Ingrunan, Odalrunan och Dagasrunan som kommer med potential för positiva partnerskap, god kontakt med platser och att våga se dig själv och ditt skapande i ett nytt ljus.
I kursen ingår moment som:
Sia kring Din sociala situation
Djupmeditiation kring magiska partnerskap
Göra en ceremoni för Din kreativa lyskraft

Kostnad:  1200 kr/dag. 3000 kr/tre dagar. Vegetarisk och ekologisk lunch och fika ingår, med inslag från Linas egen trädgård.
Innehar F-skattesedel.

Kontakt: för anmälan och betalningsvillkor till Sofia Axelsson, via:
haxdansen@gmail.com
Anmälan senast 12:e augusti 
Betalning senast 14:e augusti.Inga kommentarer: