12 mars 2008

Symboler i hemmet - del 2

Det vi ser speglas i vårt inre och aktiverar impulser, önskningar, vetskap och minnen. Mycket kan vi inte styra över och vi bombarderas dagligen av oönskade bilder. Vad det gör med vårt inre vill jag knappast tänka på. Men det finns motgift.
Hemmet är Magikerns och Häxans universum. Vi vet vart väderstrecken ligger och har det i åtanke när vi möblerar. Vi hittar en plats i centrum av hemmet och placerar vårt altare. Det är inte för uppvisning vi fyller hörnen med trummor och väggarna med masker. Det beror på en önskan att trigga rätt saker i vårt inre: att aktivera just de impulser, önskningar, vetskap och minnen som vi vill ha, inte sådana som valts åt oss.
Det har varit populärt med inredningsprogram under en tid, och jag välsignar som vanligt att tv antennen är trasig och aldrig lagas. Inredningsprogrammen är en antites till betydelsen av symboler i hemmet. I det förstnämnda är det ren yta som avses; att ett hem är snyggt och beundransvärt. Det är i och för sig inget fel att vilja ha en estetiskt tilltalande omgivning. Men inredning med symbolisk betydelse är något annat. I sagans och arketypernas värld finns inspiration för ting, som i sin tur inspirerar den inre världen där våra krafter härbärgeras. Därför är Ugglan välrepresenterad i både bild och form kring min skrivarplats. Något av Hennes kunskap slinker förhoppningsvis in mellan orden. Därför är stearinljuset på altaret nästan alltid tänt då jag är hemma. Elden är själen, energin och skapelsen - vi står hela tiden i samband med vårt kreativa jag. Därför står Väktare av olika slag runtom i rummen. Vi bär alla på saker som är värt att skydda.
Det är viktigt att välja noggrant, för det vi ser påverkar oss ända ned i vårt djupaste jag. Det påminner oss om vilka vi är, och vilka vi strävar efter att bli. Det aktiverar krafter som gör det möjligt att orka med de budskap som bombarderar oss - och styrkan att välja annorlunda.

1 kommentar:

Anonym sa...

Så sant, så sant!