18 april 2012

Kurser i sommar! Häxan och Väven - Häxan och Alvrike

Häxan och Väven (22-24 juni eller 17-19 augusti)

Häxkonsten är en egenartad väg till självkännedom: mångdimensionell och anarkistisk lyder Häxan under inga andra lagar än naturens. Under denna helg kommer vi att arbeta med Häxans arketyp så som hon visar sig när hon är Haggan och den inre viskvinnan. Det handlar om att släppa taget, skåda inåt och hitta kraften i livmodern. Att våga se livsVäven som den är och ta ansvar för sitt eget vävande. Att dricka ur Urds brunn, bli vis på gammalt vis och möta Nornorna.

Vi kommer att:

Skapa en ceremoni för att hela våra blodsband vid vacker källa

Skåda i Urds brunn

Göra en inre resa och möta Nornorna

Nosa på spådomskonsten i speglar, vatten, pendlar, tarot och runor

Ladda på energier genom kontakt med våra långsamma allierade: stenar och rötter

Börja se och förstå symboler och sammanhang i livet

Närma oss spiralens symbolik

Våga en utesittning i natten

Söka meningsbärande saker i skogen att använda när vi tillverkar skallror

Göra varsitt oumbärligt redskap – en skallra

Denna helg passar bra att kombinera med den ljusare kurshelgen Häxan och Alvrike.


Häxan och Alvrike (1-3 juni eller 3-5 augusti)

En häxa begränsar sig inte till att kommunicera med andra människor, hon kommunicerar med allt som lever. Och eftersom allt lever och är besjälat kommunicerar hon med hela Väven. Under denna helg arbetar vi med att vi öppna hjärtat och se bortom vår begränsande tanke för att kunna tala med träd, fåglar, stenar och alla naturens väsen. Vi tar klivet in i Alvrike, lär känna alverna och deras drottning Freja.

Vi kommer att:

Hälsa solen och göra morgonceremoni

Lära oss ceremoni för nystart

Lyssna på träden och låt dem berätta sin saga

Möta skogens väsen

Närma oss Freja – vanadrottningen

Arbeta med att ge och ta emot gåvor från skogen

Resa med trumman och möta en vän från Alvrike

Ge och ta emot healing i stenring

Höra sagor vid elden på kvällen

Söka små fina gåvor i skogen att använda i våra amuletter

Göra en amulett för att öppna hjärtat och kommunikationen med Väven

Denna helg passar bra att kombinera med den mörkare kurshelgen Häxan och Väven.

Ingenstans är naturligare att vara än mitt i naturen. Vi arbetar, äter och sover under bar himmel, eller vindskydd om vädret kräver. Helgerna är fullpackade med häxtrix ceremonier, transresor, sagor och allehanda knåp. Sofia kommer att sjunga sina kraftsånger och Linda laga sin goda, magiska mat med ingredienser från häxans trädgård.

Praktiska detaljer:

Tider: Alla kurstillfällen varar fredag kl.13:00 till söndag kl.16:00

Plats: Vi kommer att hålla till i skogarna mellan Höör och Hörby.

Kostnad: 1500: - av vilket 500: - erläggs i anmälningsavgift. I priset ingår alla måltider.

Utrustning: Viss utrustning finns att låna. Mer information fås i mejl efter intresseanmälan.

Kontakt: Här kan Du anmäla ditt intresse eller ställa frågor om Du undrar något.

haxoriskogen@yahoo.se eller till sofia@sofiaaxelsson.se

Närmre information om alla detaljer får Du via mejl när Du hört av dig.

Vem är vi? Linda http://haxanshus-linda.blogspot.com/

Sofia http://hexdansen.blogspot.com/

Inga kommentarer: