19 mars 2010

Vårdagjämning

Vad är Vårdagjämningen?
Vid en viss tidpunkt under dagen är natten och dagen lika långa
Nålen darrar på sin spets - mörker och ljus flödar i vågens skålar
här, här är den, balanspunkten,
dåtidspunkten
framtidspunkten
axeln av allt liv

Tidpunkten är naturligtvis undflyende kort, om den ens kan sägas existera
den existerar
- det är då, det skapas en glipa mellan världar

men vi firar hela dagen balansen mellan ljus och mörker,
liksom ljusets seger över mörkret
seger, och seger ... snarare dans
när ljus och mörker
valsar med varandra
ett tangosteg, en rumbatakt
de dansar med oss
vi följer dem, ser ljuset
följer takten,
ser ljuset
bryta fram

Inga kommentarer: