2 augusti 2010

Sensommar

Leta rätt på sejdhällar

av förmödrar beredda

de som genererar hetta

mot völvors brinnande sköten

allra mest heliga


finn platser bland tall och gran

bland ek och björk

tjärn och sjö

eller havets strand

där du kan tala med dem alla

vittra, älva, dvärg och rå

sjöns, havets och skogens

lyssna noga

så kanske du hör

drakens muller i marken


Freja, Idun, Hel och Ran

med alla kan du tala

men lyssna mer och lyssna väl

den som ber om gudars råd

lever varligt sedan


till trummans slag

och skallrans rassel

genom toner som stiger och sjunker

öppnar vi våra sinnen

mot världen och sjunger

Inga kommentarer: