20 april 2008

Fullmånedans

En riktigt härlig dans under fullmånen önskar jag till världen i största allmänhet, och alla hedningar i synnerhet. Att tillbringa i full ceremoni, i solitär dyrkan eller helt enkelt bara njuta av strålarna. Skönt att tänka på att det samlas häxor och alver, småfolk och nornor, asatroende och gudar på kullar och i sänkor runtom i världen; alla firandes efter eget tycke. Men vi anar varandra i Väven ändå.
Hell Frejaoch Måne klara, som får så högt över jorden fara.

Inga kommentarer: