29 april 2009

Rött som Eld och Blod


Den RÖDA färgen är livsblod och elden i våra ådror. Det är födelsens färg, ögonblicket då barnet pressas ut ur Moderns kropp, det är livets träd som breder ut sig över Moderkakan. Det är en av ModerGudinnans färger och lyser i Frejas, Gerds och Nerthus spår.
Bland gudarna associeras den framför allt med Tor. Styrka, kraft, vilja, handling, ledarskap, och mod ligger i baschakrats nyans. Det finns något grundläggande, instinktivt och i det närmaste primitivt i rött. Många väljer den att måla runor och andra magiska tecken.
Som kärleksfärg handlar den om att sända ut lockelse och att förenas. Det är färgen för sexuella nöjen och sexuell utstrålning. En gång horans och den lösaktiga kvinnans kännetecken; nu tar vi tillbaka dess hämningslösa vibration och firar växtkraft och sexkraft simultant. Rött och grönt är traditionellt färgerna runt Valborg. En mättad kombination som kan symbolisera Guden och Gudinnan, eller Gudinnan som både Natur och Kvinna.

Inga kommentarer: