4 februari 2010

Is och Eld - Skadi och Sunna

Omstruktureringar i systemet. Det är ingen barnlek det. OOOOOOOoooooooooooooooooooooooo som det susar i celler och dna.
Skadi och det femte elementet - den obevekliga isen - driver oss inåt mot oss själva. Jag har mött mängder av gestalter i mitt inre, och följt dem då de strukturerar om sig själva, frigör potential, skapar nya allianser. Jag har dykt djupt och plockat upp skatter från liv långt innan detta, bränt ormgropar och skapat kolbricketter av resterna.
Nu är huvudet mört och kroppen likaså. Det som återstår är en stark längtan efter renhet. Så jag tackar Sunna som lyser på den vita snön och suger i mig av de renaste elementen. Lånar den klara bergskristallen från nattygsbordet och håller den över hjärtat, mot solen, mot sinnet.
Av is och eld skapades världen i Arla urtid. Och ibland måste vi återvända dit, till det absolut rena, tysta för att nytt ska kunna skapas. Passa på nu när Sunna lyser och Skadi tassar vit över kalla marker.
Om isen - och dess mineralsyster bergskristallen - sägs bland annat att den skapar klarhet och driver oss in mot vårt sannaste jag. Ur bergskristallen kan vi också skapa regnbågsprismor om vi håller upp den mot ljuset. Varje färg, varje vibration har sin betydelse och sin styrka.
Det klagas mycket på mörker och kyla bland dom som bor norröver, men vi gör klokt i att minnas att varje plats har sin särskilda megin, sina kraftkällor. Snön och isen är starka allierade. Liksom Sunna vars strålar tripplas mot de ljusa ytorna. Särskilt nu, när vi haft tiden att rota runt i oss själva behöver vi dessa rena element, denna skapelsekärna.
Jag tar en stund och låter inom mig lysas upp och bli starkt.

Inga kommentarer: